ВНИМАНИЕ! Разглеждате приключило събитие, което предстои да бъде изтрито от системата. За да се запознаете с актуалните събития, върнете се в началото на сайта.

Тренинг „Емоционална интелигентност“ за деца от 1 и 2 клас

Начало

1 декември, 11:00

Край

Приключило

Възрастова група

6+ години

Емоционалната интелигентност е важна способност за пълноценното участие на детето в живота, когато то не само наблюдава, а и реагира, изказва мнения и взима решения. Развитата емоционална интелигентност помага на децата да заявяват и отстояват себе си без страх от отхвърляне, да разрешават проблеми и затруднения в ситуации без непременно да се стига до конфликти.Помага да са успешни в общуването и постигането на цели в комуникацията с другите.
Ако откривате някои от посочените поведения във Вашето дете:
- Изпитва трудности в общуването с другите деца;
- Споделя с Вас, че му липсват приятели;
- Често се чувства неразбрано от съучениците си;
- Често реагира бурно или с мълчание в контакта с Вас;
- Често ползва агресивни стратегии /вербални и невребални/за справяне;
- Често попада в конфликтни ситуации;
Вероятно Тренингът за емоционална интелигентност за деца ще помогне на Вашето дете да:
- Опознае и разпознава чувствата си, както своите така и на околните;
- Да разбира връзката между емоции, мисли и поведение както своите, така и на другите;
- Да отстоява себе си без страх от отхвърляне;
- Да научи и изпробва нови стратегии за справяне в конфликти;
- Да успее да откроява значимото от незначимото в трудните ситуации;

Чрез ролеви игри, творчески задачи, екипни и лични проекти в рамките на тренинга ще разгледаме, опознаем и разберем :
- природата на осемте основни емоции
- нови начини за изразяването им
- нови начини за отстояване на себе си
- нови начини за комуникация в група

Тренингът е с продължителност 1 час и половина и се провежда веднъж седмично в събота, в продължение на 5 съботи.
Цената е 20 лв на дете за една сесия. При заплащане на цялата сума за всичките 5 сесии - 90 лв.

Телефони за контакт:
0879000648 - Ангелина Костова
0899707394 - Гергана Иванова

Местоположение на събитието

Варна, ул. Парижка комуна - 13, ет.3

Вижте на картата

Тип на събитието

Платено

ЗАБЕЛЕЖКА: Прочетете описанието на събитието за допълнителна информация относно възможни ценови нива и/ли условия.

Записване за участие

Не е необходимо предварително записване за участие в събитието

Организатор

С Ф Е Р А Център за психотерапия и Детска психотерапевтична практика, Варна - Ангелина Костова

Контакти на организатора

+359879000648

varna@deca.fun

Посетете страницата

Споделяне на събитието

ЗАБЕЛЕЖКА: Деца FUN не носи отговорност за достоверността или актуалността на информацията, показана на тази страница и не е страна във вашите отношения с организатора. За всички въпроси, свързани със събитието, се обръщайте към организатора, на посочените контакти. При данни за неактуална или подвеждаща информация, докладвайте събитието на нашия екип.

Вижте всички събития за деца във Варна

Организирате събитие за деца? Промотирайте го безплатно тук!