ВНИМАНИЕ! Разглеждате приключило събитие, което предстои да бъде изтрито от системата. За да се запознаете с актуалните събития, върнете се в началото на сайта.

4th International Dance festival „Temple of Cybele“

Начало

29 юни, 20:00

Край

Приключило

Възрастова група

3+, 6+, 9+ години

Dear colleagues, dear friends,
We have the pleasure to invite you to the – 4th International Dance Festival “Temple of Cybele”.
Be part of the largest maritime dance festival on 29th and 30th June 2019 in the amazing Palace of Culture and Sports in Varna, Bulgaria!
Deadline for submitting requests electronically through our website - May 31, 2019

http://tournaments.samodivabg.com/Thirteenth

Dance styles are:
Ballet
Bulgarian Folkloric Dances - Diversification
Bulgarian Folkloric Dances - storyline/theme
National folkloric dance
Contemporary modern
Lyrical
Jazz
Acrobatic dance
Open
Latin dance
Commercial dance MTV
Dance cheerleaders
Parade cheerleaders
Musical Theater
Urban
Ballroom dance

Festival prize fund:
Medals for participation for each participant
Individual diplomas for each participant for each dance
Medals for 1, 2 and 3th place for solo, duo / trio
Cups for 1, 2 and 3th place for groups and formations
Material prizes

Organizer: Sports Club Samodiva
The festival is organized with the support of the software company Elders Ltd
We are expecting you!

Уважаеми колеги, скъпи приятели,
Имаме удоволствието да ви поканим на – 4-ти Международен танцов фестивал "Храмът на Кибела".
Станете част от най-големия морски танцов фестивал на 29-ти и 30-ти Юни 2019г. в невероятния Дворец на Културата и Спорта във Варна, България!
Краен срок за подаване на заявки по електронен път през нашия уебсайт – 31 Май 2019 г.

http://tournaments.samodivabg.com/Thirteenth

Танцовите стилове са:
Балет
Български народни танци - дивертисменти
Български народни танци - сюжетни и тематични
Танци на народите
Contemporary modern
Lyrical
Джаз
Акробатичен танц
Open
Латино танц
Commercial dance МТV
Танцови мажоретки
Парадни мажоретки
Музикален театър
Urban
Бални танци

Награден фонд на фестивала:
Медали за участие за всеки участник
Индивидуални дипломи за всеки участник за всеки танц
Медали за 1, 2 и 3 - то място за сола, дуо/трио
Купи за 1, 2 и 3 - то място за групи и формации
Материални награди

Повече информация можете да намерите на:
http://tournaments.samodivabg.com/Thirteenth

Организатор на събитието: Спортен клуб "Самодива"
Фестивалът се организира с подкрепата на софтуерна компания „Елдърс ООД“
Очакваме ви!

Местоположение на събитието

Варна, Дворец на културата и спорта - Варна Palace of Culture and Sports Varna Варна, бул.”Княз Борис I” №115

Вижте на картата

Тип на събитието

Платено

ЗАБЕЛЕЖКА: Прочетете описанието на събитието за допълнителна информация относно възможни ценови нива и/ли условия.

Записване за участие

Необходимо е предварително записване за участие в събитието

Организатор

Dance Festival

Контакти на организатора

+35952501500

office@palaceofvarna.com

Споделяне на събитието

ЗАБЕЛЕЖКА: Деца FUN не носи отговорност за достоверността или актуалността на информацията, показана на тази страница и не е страна във вашите отношения с организатора. За всички въпроси, свързани със събитието, се обръщайте към организатора, на посочените контакти. При данни за неактуална или подвеждаща информация, докладвайте събитието на нашия екип.

Вижте всички събития за деца във Варна

Организирате събитие за деца? Промотирайте го безплатно тук!