Монтесори

С Монтесори по пътя

„Помогни ми, за да се справя сам”

Децата са неизчерпаем източник на енергия и емоции. Те сменят настроенията и интересите си за секунди, а това често не е по вкуса ни на рационални възрастни. И затова понякога губим контрол, повишаваме тон, оставяме детето да плаче или просто се чувстваме безпомощни.

А колко по-лесно би било, ако разберем защо се случва това. Ако осъзнаем влиянието си над него като родители. Ако можем да отговорим на нуждите му или да ги насочим в друга посока, дори понякога те да са облечени като детски тантрум. Ако можем да създадем един по-забавен и ангажиращ детския ум и любопитство свят. Ако разберем как да изградим от детето една уверена, добра и самостоятелна личност.

За това ни помага методът Монтесори. Но какво представлява той и откъде идва?

Монтесори е метод, който се основава на свободния и естествен избор на детето и противно на всичко, с което сме свикнали, изключва налагането на модели според това какво правят останалите деца на същата възраст.

Методът носи името на създателката си Мария Монтесори – непоколебима дама, която още в края на 19 век разчупва пуританските догми и след като завършва с отличие медицинския университет в Рим (тогава запазена територия за мъже), започва да се занимава с педагогика за деца с умствени затруднения, което води до създаването на наречената от нея „научна педагогика“ – основата, върху която впоследствие е базиран едноименният метод. Той се доказва като изключително успешен, а само две години след това методът привлича вниманието на международната общност и започва масовото му прилагане и последователство в множество държави.

Всъщност всички ние по един или друг начин, осъзнавайки го или не, ежедневно се докосваме до природата на метода Монтесори. Някои родители разчитат на интуиция, други на изобилието от материали, книги и социални групи, трети се доверяват на обучени педагози.

Как работи методът Монтесори?

В основата на метода стоят три принципа:

 • На наблюдение и следване на естествения избор, който прави всяко дете само в ежедневието. На нуждата му да извършва насочени дейности, които да развиват моториката, сетивата и ума;
 • Индивидуалната свобода в развитието на всяко дете, а не на налаганите модели според това какво правят останалите деца на същата възраст;
 • Подготовка на заобикалящата среда – съобразена с природата, позитивна и достъпна за малкия човек.

Ролята на възрастния в метода Монтесори е да наблюдава, следва и ако има нужда, да насочва. На детето се дава свободата да изучава света около себе си само и да поправя грешките с ръцете си. Според Монтесори ръцете са най-важният инструмент на ума!

Неразделна част от метода е атмосферата в заобикалящата среда и дома. Тя трябва да е приятна, спокойна, неутрална и в никакъв случай да не е конкурентна. Съществени елементи за правилното развитие на социалния живот на детето са простотата, връзката с природата във всички материали и занимания, подвижността, красотата, простора и свободата на избора. Материалите, с които децата работят, са конструктивни и изработени по начин, който им помага сами да поправят грешките си. Така се изключват корекции от страна на възрастния, които нараняват самочувстието на детето.

За всяка възраст съответства сензитивен период, в който най-лесно се формират и усвояват навиците на детето. Монтесори насърчава работа в смесени възрастови групи не само, за да наподобява света на възрастните и да подготвя децата за него. В смесени групи по-малките деца копират от по-големите, а по-големите помагат на по-малките да се справят, което ги прави по-социално активни и по-бързо учещи се.

В периодът до 6-годишна възраст децата се намират в творческо състояние на ума и той е от изключително значение за формирането на интелигентността и личността. В тази възраст детето попива огромно количество информация, усещания и впечатления от заобикалящата го среда, без усилие и без да осъзнава, че го прави. Периодът е познат като Попиващият ум и е разделен на два етапа:

 • Подсъзнателен попиващ ум от 0-3г. – чувствителен период, в който най-лесно се формират движенията, нуждата за ред и изучаването на език;
 • Съзнателен попиващ ум от 3-6г. – когато детето усъвършенства в себе си това, което е вече там – движение, ходене, говорене.

От съществено значение за правилното Монтесори възпитание е възрастните да бъдат поощряващи, като едновременно с това е ключово да избягват създаването на негативни очаквания (че ще го критикуваме), възможности за съревнование (сравняване с друго дете), двойни стандарти (забраняваме нещо, което ние самите правим) или демонстриране на твърде големи очаквания.

Част от популярните правила на метода:

 • Децата се учат от това, което ги заобикаля.
 • Ако сте честни с детето си, то ще израсне честен човек.
 • Ако едно дете живее с чувството за сигурност, то ще има вяра в другите.
 • Ако едно дете често среща одобрение, то ще се научи да цени себе си.
 • Ако сте снизходителни към детето, то ще се научи на търпение.
 • Ако едно дете живее в атмосфера на приятелство и добронамереност, то ще се научи как да открива любовта.
 • Ако едно дете често е критикувано, то се учи да съди.
 • Ако едно дете често бива осмивано, то ще израсне срамежливо и свито.
 • Ако едно дете често е порицавано, то често ще изпитва чувство за вина.

Щастливите деца са независими, уверени и концентрирани, не изпитват чувство за собственост, слабост, ненаситност, агресия, страх.

Споделяне на публикацията

Организирате събитие за деца? Промотирайте го безплатно тук!