ВНИМАНИЕ! Разглеждате приключило събитие, което предстои да бъде изтрито от системата. За да се запознаете с актуалните събития, върнете се в началото на сайта.

Дефиле „Уикенд в Пловдив“

Начало

8 март, 16:00

Край

Приключило

Възрастова група

0+, 3+, 6+, 9+ години

Съвет по туризъм - Пловдив ви кани да участвате в един нов проект, който дава възможност да се докоснете до магията на най-стария жив град в Европа на 8, 9 и 10 март 2019г. Имате възможност да прекарате един необичаен уикенд, наситен със запомнящи се емоции в Пловдив.

Всеки посетител може да закупи своята гривна от посочените обекти (http://tourismplovdiv.org/category/участници-в-дефиле-уикенд-в-пловдив-2019/), участващи в събитието и да се наслади на историята и културния живот на Европейската столица на културата за 2019г. - Пловдив, да посети концерти, спектакли, музеи и галерии, да вкуси от специалитетите в заведенията, да релаксира и пренощува в някой хотел. Гривната дава право на посещение на обектите и да ползва техните атрактивни отстъпки, посочени в брошурата на събитието. Посетителите могат да се възползват от допълнителните услуги на всеки един участник в събитието – Спа и Релакс центрове, басейни, фитнес зали, ресторанти и други, както и да получат промоционални карти или ваучери. Доброволци от университетите и училищата в града ще помагат на посетителите с информация.

ЦЕНИ на гривните: 1 бр. - 3лв. / 2бр. - 5лв. / 3бр. - 7лв.
За да се възползвате от отстъпките на обектите, е необходимо да закупите гривна от обозначените места (отбелязани на картата). Децата до 7 годишна възраст ползват отстъпките на родителите и не се нуждаят от гривна: Туристически информационен център, ул. "Райко Даскалов", 1; КЦ „Тракар“; ИЦ „Тракарт“; До Билетен център на Община Пловдив; Магазин „Биофреш“; Природонаучен музей; Dwell coffee; МОЛ „Марково тепе“; Хотел „Интелкооп“; Магазин „LovePlovdiv“, СупаБар; Wunderbær – Hills Beer Bar & Shop.

Откриването на събитието ще бъде на 8 март /петък/ от 16ч. в НБ "Иван Вазов" със специална изложба на тема "Непознатите къщи в Стария град на Пловдив".

Тези от Вас, които попълнят онлайн анкетата по време на събитието, участват в томбола с награди:
- безплатна нощувка за двама в хотел по избор;
- вечеря за двама;
- билети за двама за спектакъл по избор;
- ваучер с 50% отстъпка за Спа и релакс процедури;
- семеен билет за посещение на музей/галерия по избор.

Това ще е възможност да се отличи най-гостоприемният хотел, музей и културна институция според Вашата преценка.

На официална вечеря на 12 март /вторник/ в КЦ "Тракарт", ще се обявят и раздадат наградите на публиката за „Най-гостоприемният хотел, заведение, културна институция“, определени въз основа на резултатите от онлайн анкетата. Те ще оценят къде са посрещнати най-топло, къде са се чувствали най-уютно, какво ги е впечатлило най-много сред посетените от тях обекти.

Дефиле „Уикенд в Пловдив“ е неповторимо по рода си събитие, което ще се проведе за втори път на територията на България и е повод за много посетители да станат част от магията на Вечния Пловдив. Събитието се организира от Съвет по туризъм – Пловдив в активно сътрудничество с Университет по хранителни технологии – Пловдив, ОИ „Старинен Пловдив“, РИМ, РЕМ, Сол Комюникейшънс ЕООД, професионални гимназии и висшите учебни заведения.

--------
The Tourism Council of Plovdiv invites you to take part in a new project that shows you the magic of the oldest lively city in Europe on 8, 9 and 10 March 2019. You have the opportunity to spend an unusual weekend full of memorable emotions in Plovdiv.
Every visitor can buy his special bracelet from the participating places in the event and enjoy the history and cultural life of the European Capital of Culture for 2019 - Plovdiv, to visit concerts, shows, museums and galleries, taste the specialties in the restaurants, relax and spend some nights in a hotel. The bracelet gives you the right to visit the places and use their attractive discounts listed in the brochure of the event. Visitors can take advantage of the additional services of each participant in the event - SPA and Relax Centers, swimming pools, fitness centers, restaurants and more, as well as receive promotional cards or vouchers. Volunteers from universities and schools in the city will help visitors with information.

PRICES: 1 bracelet – 3BGN; 2 bracelets – 5 BGN; 3 bracelets – 7 BGN
To take advantage of participants discounts you need to buy the bracelet from the pointed in yellow locations (marked on the map). Children under the age of 7 enjoy parental promotions and do not need a bracelet: Tourist Information Center - Roman Stadium; Cult. center "Trakart"; Research center "Trakart"; Next to ticket center at Plovdiv Municipality; "BioFresh" Shop ; Museum of Natural History; Dwell coffee house; Mall "Markovo Tepe"; Hotel "Intelcoop"; "LovePlovdiv" Shop.

The opening of the event will be on 8 March / Friday / at 16:00 in "Ivan Vazov" Public Library with the exhibition “Unknown houses in the Od town of Plovdiv”.

Those of you who fill out the online poll participate in a prize draw:
- Free accommodation for two in an optional hotel;
- Dinner for two;
- Tickets for two for optional show;
- Voucher with 50% discount for SPA and relax procedures;
- Family ticket to visit a museum / gallery of choice.
This will be an opportunity to distinguish the most hospitable hotel, restaurant and cultural institution according to your appreciation.
On an official dinner on March 12 (Tuesday) in “Trakart” cultural centre-museum will be announced and distributed to the audience for "The Most Hospitable Hotel, Restaurant, Cultural Institution" based on the results of the online poll. They will appreciate where they are most warmly welcomed, where they felt most comfortable, what impressed them most among the sites they visited.
"Weekend in Plovdiv" festival is a unique event, which will take place for the second time on the territory of Bulgaria and is an occasion for many visitors to become part of the magic of Eternal Plovdiv. The event is organized by the Council of Tourism - Plovdiv in active cooperation with the University of Food Technologies - Plovdiv, OI "Old Plovdiv", RIM, REM, Sol Communications EOOD, vocational high schools and higher education institutions.

Местоположение на събитието

Пловдив, Откриването на събитието ще бъде на 8 март /петък/ от 16ч. в НБ "Иван Вазов"

Вижте на картата

Тип на събитието

Платено

ЗАБЕЛЕЖКА: Прочетете описанието на събитието за допълнителна информация относно възможни ценови нива и/ли условия.

Записване за участие

Необходимо е предварително записване за участие в събитието

Организатор

Уикенд в Пловдив

Контакти на организатора

+359888909960

office@deca.fun

Посетете страницата

Споделяне на събитието

ЗАБЕЛЕЖКА: Деца FUN не носи отговорност за достоверността или актуалността на информацията, показана на тази страница и не е страна във вашите отношения с организатора. За всички въпроси, свързани със събитието, се обръщайте към организатора, на посочените контакти. При данни за неактуална или подвеждаща информация, докладвайте събитието на нашия екип.

Вижте всички събития за деца в Пловдив

Организирате събитие за деца? Промотирайте го безплатно тук!