ВНИМАНИЕ! Разглеждате приключило събитие, което предстои да бъде изтрито от системата. За да се запознаете с актуалните събития, върнете се в началото на сайта.

Обучение „Работа с родители с трудни поведения“

Начало

1 ноември, 09:00

Край

Приключило

Възрастова група

0+ години

Кратко описание на програмата:
Общата цел на програмата е да помогне на педагогическите специалисти да работят по ефективно с родители, които имат искания и очаквания към резултатите от учебния процес.
Специфични цели: 
Да се представи модел за ефективно общуване с родители;  Да се подобрят уменията за постигане на решения; 
Да упражнят елементите на ефективното предаване на послания; 
Да се подобри компетентността за активно включване на родителите в ефективен образователен процес.

По време на обучението ще бъдат разгледани следните теми :
• Екологичният модел за развитие на децата – макро, мезо и микро-среда и фактори за развитието на децата;
• Ролята на учителя в българското образование – различни гледни точки и очаквания на родители, администрация и ученици;
• Техники за превръщане на оплакването в ангажимент – установяване потребността на родителя, предлагане на алтернативи, търсене на отговорност за постигане на резултат;
• Ролята на други институции в образованието.
След завършване на обучението всеки участник ще познава и може:
• Да задава ефективни открити, уточняващи и закрити въпроси;
• Да предлага алтернативи за решаване на конфликтни ситуация; • Да търси ангажименти за поемане на отговорност от страна на родители;
• Да договаря конкретни стъпки в постигане на позитивни резултати.

Добавена стойност:
• Работи се в малка група /между 8 - 14 участника/;
• Участниците ползват безплатно литература от Ресурсния център към ЦЕНТЪР "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ" и имат възможност да участват в групата за интервизия към организацията;
Участниците получават безплатно материали и кафе-паузи по време на обучението;
Завършилите участници получават удостоверение за квалификация носеща им 1 кредит за професионалното им развитие.
Програмата е одобрена със заповед № РД 09 – 1281 / 26.01.2017 г. от Министъра на образованието и науката

Местоположение на събитието

Пловдив, ул."Константин Фотинов" №

Вижте на картата

Тип на събитието

Платено

ЗАБЕЛЕЖКА: Прочетете описанието на събитието за допълнителна информация относно възможни ценови нива и/ли условия.

Записване за участие

Необходимо е предварително записване за участие в събитието

Организатор

ЦЕНТЪР "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ"

Контакти на организатора

+35932628374

center@centerbg.org

Посетете страницата

Споделяне на събитието

ЗАБЕЛЕЖКА: Деца FUN не носи отговорност за достоверността или актуалността на информацията, показана на тази страница и не е страна във вашите отношения с организатора. За всички въпроси, свързани със събитието, се обръщайте към организатора, на посочените контакти. При данни за неактуална или подвеждаща информация, докладвайте събитието на нашия екип.

Вижте всички събития за деца в Пловдив

Организирате събитие за деца? Промотирайте го безплатно тук!