Природонаучен музей

Начало

10 януари, 10:00

Край

30 декември, 18:00

Възрастова група

6+, 9+ години

В Природонаучния музей ще откриеш изключително богатата и разнообразна експозиция, съставена от разделите "Еволюция на организмите и неживата природа", "Растения", "Безгръбначни животни" и "Гръбначни животни", разпределени в 6 основни зали: „Геология“, „Ботаника“, „Безгръбначни животни“, „Риби“, „Земноводни и влечуги“, „Птици“ и „Бозайници “. Тя е подредена в систематичен ред и в нея са включени допълнителни елементи като диорами, табла и схеми свързани основно с развитието на Земята и живата природа.

Новата експозиция е съчетание от два компонента- осем основни зали и жива експозиция.

В основните зали са изложени систематично подредени експонати от цял свят. Това са зали: „Минерали“, „Палеонтология“ (нова зала изградена през 2016 г.), „Ботаника“, „Безгръбначни“, „Риби“, „Земноводни и влечуги“, „Птици“ и „Бозайници“. Витрините са с разширен обем за да могат да пресъздадат максимално близо местообитанията на видовете.

В зала „Минерали” са оформени няколко модула. Това са свойства на минералите, форма на кристалите, систематиката на минералите, скъпоценни и полускъпоценни минерали, минерали от Родопите, както и петрографски образци. В залата е изградена и витрина визуализираща фосфорицирането на някой минерали при облъчване с УВ светлина.

Зала „Ботаника” представя систематика на растенията и някой модули с ядливи и отровни гъби. В нея е пресъздадено и вековно буково дърво, където посетителите имат възможност да преброят годишните му пръстени.

В зала „Безгръбначни” под формата на препарирани екземпляри и цветни фотоси е показана пълната световна систематика на безгръбначните, като за клас Insecta са изложени представители на всички семейства срещащи се в България. Добавени са голямо количество нови видове, като всички насекоми и паякообразни са подновени. Тук акцент е изложбата на най-големите и атрактивни насекоми в света, включваща пеперудите от род Ornithoptera, включително и O. aleksandrae -най-големия вид пеперуда, най-големия бръмбар Titanus giganteus и други. В тази зала е изложен и стъклен кошер с живи пчели. В проект е изграждане на мравуняк с колония на мравки.

В зала „Земноводни и влечуги” акцент е най-голямата препарирана змия в Европа – гиганската анаконда. Тя, заедно с почти триметровата моруна, изложена в тази зала, са напълно реставрирани. В модула с местните видове от херпетофауната експонатите са изложени в среда близка до тази, в която се срещат.

Зала „Птици” представя почти всички видове птици, които се срещат на територията на страната (280 вида). Всички те са подредени систематично, като са представени до колкото е възможно в местообитания близки до естествените им.

Зала „Бозайници” е оформена с две отделни витрини: българска териофауна с 105 вида и чуждестранна с 28 вида. Тук интерес представляват най-голямата кафява мечка на балканския полуостров 2,45 височина, трофейния мъжки африкански лъв (конфискуван на границата през 2015 г.). През периода 2013-2016 са основно реставрирани всички препарирани животни от френския колеж, които са включени в новата експозиция (тигър, жираф, леопарди, пуми, маймуни и др.)

Фоайето на музея е оформено от няколко различни модула. Дясната част показва интересни представители на птиците и бозайниците от времето на френския колеж, лявата част пресъздава изкуствена пещера с разположен в нея автентичен скелет на пещерна мечка (извадена и сглобена през 2014 година от пещера „Водната” близо до гр. Девин) и фосилни образци. Средата на фоайето е оформено с две диорами, които показват поречието на река Марица (с емблематичното местообитание на нощувката на малкия корморан Phalacrocorax pygmeus близо до града) и тропическа джунгла с най-пъстроцветните представители на екваториалния и субекваториален климати-чен пояс. Всички експонати са предварително реставрирани. Живата експозиция е оформена като изкуствена пещера с няколко галерии, в която са разположени животните. Представена е от терариум с неотровни видове земноводни, влечуги и безгръбначни, сладководен и морски аквариум. Силен интерес привлича най -богатия във видово разнообразие аквариум в страната с над 230 сладководни вида риби от цял свят и над 40 вида водни растения разположени в 12 нови големи аквариуми. Има и обособен сектор с над 20 вида сладководни български вида риби. Соленоводните аквариуми са представени от един коралов, три средиземноморски със сепии, октоподи и други атрактивни за средиземно море риби и безгръбначни, и два с черноморски видове риби.

Акцент в терариума е дарения през 2015 г. 2,5 метов нилски крокодил и двата близо петметрови бирмански питона. Цялата нова експозиция е силно обвързана с мултимедийни и интерактивни модули, които са максимално удобни за използване от посетителите, и от които те да могат да получат достатъчно информация за всички експонати.

През 2016 година са оформени помещения за фондохранилища, както и нова по-просторна научна библиотека. За да бъде музея на едно от водещите места в страната е необходимо той да разполага с изключително атрактивни елементи, които нямат аналог. Точно поради тази причина през 2015 година в сградата на музея е изграден дигитален планетариум с капацитет 50 души. Той е първия планетариум в Пловдив и първия публичен дигитален планетариум в България. Съоръжението е изключително модерно и дава огромни възможности за презентации не само на космическа тематика, но и на всяка друга.

Другия модул, които е изграден в края на 2016 г. като част от живата експозиция е зала „Тропик“. Тя се намира в купола над музея и е с диаметър 11 метра и височина 8 метра. Оформена е като тропическа джунгла с мост, по който посетите минават, водопад с езеро и голямо разнообразие с тропически растения (предимно палми, папрати, цитруси и орхидеи). Акцента в тази зала са живите пеперуди, които летят свободно в нея. Разнообразието на големи и атрактивни пеперуди от цял свят, заедно с истинската джунгла, в която те летят, създават неповторимо преживяване у посетителите.

Инфраструктурно сградата е обновена със санитарни възли, централна климатична инсталация и осигурен достъп на хора с увреждания (чрез външна платформа и асансьор межди двата основни етажа на сградата).

През 2015 г. е създадена неправител-ствена организация (НПО) „Приятели на природонаучния музей“, която цели подпомагане на музея чрез извършване на дейности и разработване на проекти в направления свързани с дейността му.

През 2016 г. е създаден и научен журнал към музея (Bulletin of the Natural History Museum – Plovdiv), който да публикува широк кръг от изследвания в области застъпени в дейността на институцията.

В края на 2016 е обновена и фасадата на сградата.

През ноември 2016 г. към основната сграда, Община Пловдив дава за управление и допълнителна, намираща се северно от основната. Бившата сграда „Лотус” на обредия дом през 2017 година е предвидено да бъде оформена като зала с макети на динозаври. За същата година е предвидено и прехвърлянето на Дундуковата градина за управление към музея и превръщането и в ботаническа градина. През 2016 г. от Община Пловдив е направено проектирането на ботаническата градина към музея.

След изпълнението на последните два модула, ще бъде оформен комплекс на музей с ботаническа градина. Така екипа на музея ще посреща своите посетители с мотото „Добре дошли в различните светове“, където всеки един от посетителите ще може да намери тази част от заобикалящата ни среда, която най-много му допада и да опознае другите.

Извършеният толкова мащабен ремонт за изключително кратък период от време е прецедент в историята на музейното дело в страната и превръща Регионалния природонаучен музей - Пловдив в един от най-модерните музеи в България и на Балканския полуостров.

Местоположение на събитието

Пловдив, ул. Христо Г. Данов 34

Вижте на картата

Тип на събитието

Платено

ЗАБЕЛЕЖКА: Прочетете описанието на събитието за допълнителна информация относно възможни ценови нива и/ли условия.

Записване за участие

Организатор

Регионален Природонаучен музей Пловдив

Контакти на организатора

+35932633096

pnm_plovdiv@abv.bg

Посетете страницата

Споделяне на събитието

ЗАБЕЛЕЖКА: Деца FUN не носи отговорност за достоверността или актуалността на информацията, показана на тази страница и не е страна във вашите отношения с организатора. За всички въпроси, свързани със събитието, се обръщайте към организатора, на посочените контакти. При данни за неактуална или подвеждаща информация, докладвайте събитието на нашия екип.

Вижте всички събития за деца в Пловдив

Организирате събитие за деца? Промотирайте го безплатно тук!