ВНИМАНИЕ! Разглеждате приключило събитие, което предстои да бъде изтрито от системата. За да се запознаете с актуалните събития, върнете се в началото на сайта.

Slow Food Plovdiv Fest

Начало

16 февруари, 09:00

Край

Приключило

Възрастова група

0+ години

Пловдив е богат не само на история и култура, но и на кулинарни традиции.

Slow Food Plovdiv и Фермерски пазар Пловдив ви канят на 16 февруари да празнуваме #заедно многообразието от местни вкусове!

Събитието ще включи срещи с експерти по гастрономическа култура от Италия, Албания и България, фермерски пазар и дегустация на домашни традиционни храни от пловдивския район.

▶ Програма:

9:00 – 9:30 Регистрация.

9:30 – 9:40 Откриване с приветствие от Областна администрация Пловдив.

9:40 – 10:20 “Earth Markets – моделът за фермерски пазари на Slow Food или как организацията подкрепя местното кулинарно наследство”. Презентация на експерт от Slow Food International.

10:20 - 10:40 Представяне на Slow Food Albania.

10:40 – 11:00 "От бавно хранене към бавен туризъм" - презентация на Велизар Петров – изпълнителен директор на Агенцията за регионално развитие с бизнес център за малки и средни предприятия.

11:00 – 12:00 Отворена дискусия на тема „Връзката между местното кулинарно наследство, селото, пловдивчани и гостите на града? Какво влагаме в понятието „домашна храна“? Как да подобрим предлагането на местни храни в ресторантите?“.
Участници:
- Представители на конвивиума Slow Food в Куртово Конаре, един от шестте Президиума към Slow Food в България и организатор на ежегодния фестивал Куртово Конаре Фест.
- шеф Росен Чакъров – главен готвач на ресторант „Хемингуей“,
- Филип Филчев - управител на ресторант Central,
- Мария Грънчарова – собственик на „Комплекс Дияна в с. Труд,
- доц. Десислава Димитрова – национален лидер на Slow Food в България,
- Гергана Кабаиванова – управител на Фондация LocalFood.bg, координатор на Slow Food Plovdiv и организатор на Фермерски пазар Пловдив,
- кулинари от Пенсионерски клуб "Чинара" в с. Белащица,
- кулинари от селата Старо Железаре, Марково, Храбрино, гр. Раковски, гр. Хисаря и гр. Садово.
⚠ Дискусията е отворена за всеки, който има желание да се включи.

🍎12:00 – 19:00 Фермерски пазар и дегустация на местни традиционни храни

Slow Food Plovdiv Fest се организира от Фондация LocalFood.bg в партньорство със Slow Food в България, Slow Food International, Областна администрация Пловдив, Regional Development Agency with BSC for SMEs, Община Пловдив - Район Централен, Община Пловдив - Район Тракия и Restaurant Central. Събитието е част от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019 / Plovdiv 2019 ECOC

----

Plovdiv is not only rich in history and culture, but also in culinary traditions.
Slow Food Plovdiv and Farmer Market Plovdiv invite you on the 16th of February to celebrate the variety of local tastes #together!

The event will include meetings with experts in gastronomic culture from Italy, Albania and Bulgaria, a farmers market and tastings of traditional home-made food from the Plovdiv region.

Program:

9:00 - 9:30 Registration.

9:30 - 9:40 Opening with greetings from the Regional Administration Plovdiv.

9:40 - 10:20 "Earth Markets - the Slow Food Farming Model or how the organization supports local culinary heritage." Presented by a Slow Food International expert.

10:20 - 10:40 Presentation of Slow Food Albania.

10:40 - 11:00 "From Slow Eating to Slow Tourism" - Presentation by Velizar Petrov - Executive Director of the Agency for Regional Development with a Business Center for Small and Medium Enterprises.

11:00 - 12:00 Open discussion on "The connection between the local culinary heritage, the village, the Plovdiv residents and the guests of the town. What do we mean by "home-made"? How to improve local food supply in restaurants?".

Participants:

- Representatives of the Slow Food convium in Kurtovo Konare, one of the six Presidiums of Slow Food in Bulgaria and the organizer of the annual Kurtovo Konare Fest Festival.

- Chief Rossen Chakarov - Chef of "Hemingway Restaurant",

- Philip Filchev - Manager of "Central Restaurant",

- Maria Grancharova, owner of "Diana Complex" in the village Trud,

- Assoc. Prof. Dessislava Dimitrova - Slow Food National Leader in Bulgaria,

- Gergana Kabaivanova - Manager of LocalFood.bg Foundation, coordinator of Slow Food Plovdiv and organizer of the Farmers Market Plovdiv,

- Gourmets from the "Chinara Pensioners Club" in Belashtitsa,

- Culinary people from the villages of Staro Jelezare, Markovo, Hrabrino, Rakovski, Hissarya and Sadovo.

The discussion is open to anyone who wants to join.

12: 00 - 19:00 Farmers Market and tasting of local traditional foods.

Slow Food Plovdiv Fest is organized by the LocalFood.bg Foundation in partnership with Slow Food in Bulgaria, Slow Food International, Regional Administration Plovdiv, Regional Development Agency with BSC for SMEs, Plovdiv Municipality - Central Region, Plovdiv Municipality - Thrace Region and Restaurant Central. The event is part of the program of Plovdiv - European Capital of Culture 2019 / Plovdiv 2019 ECOC.

Местоположение на събитието

Пловдив, Central Events, ул. „Княз Александър I-ви“ 32

Вижте на картата

Тип на събитието

Безплатно

ЗАБЕЛЕЖКА: Прочетете описанието на събитието за допълнителна информация относно възможни ценови нива и/ли условия.

Записване за участие

Не е необходимо предварително записване за участие в събитието

Организатор

Slow Food Пловдив

Контакти на организатора

+35932632970

office@deca.fun

Посетете страницата

Споделяне на събитието

ЗАБЕЛЕЖКА: Деца FUN не носи отговорност за достоверността или актуалността на информацията, показана на тази страница и не е страна във вашите отношения с организатора. За всички въпроси, свързани със събитието, се обръщайте към организатора, на посочените контакти. При данни за неактуална или подвеждаща информация, докладвайте събитието на нашия екип.

Вижте всички събития за деца в Пловдив

Организирате събитие за деца? Промотирайте го безплатно тук!