ВНИМАНИЕ! Разглеждате приключило събитие, което предстои да бъде изтрито от системата. За да се запознаете с актуалните събития, върнете се в началото на сайта.

Мини АРТ ФЕСТ

Начало

2 октомври, 18:00

Край

Приключило

Възрастова група

3+, 6+, 9+ години

ENGLISH 👇
🎉🐜🎪Мини Арт Фест, уникалният фестивал за съвременен цирк, се завръща със своето юбилейно 10-то издание на 2 - 18 октомври в шатрата на Цирк „Иванов“, разпъната в Южен Парк 2 в София.
И ако миналогодишното издание на фестивала беше подарък за децата на София, провел се в дните около 1 юни, то сега събитието ще е буквално за всички, с акцент към градския човек, който иска и се потопи в атмосферата на тайнството, наречено „Съвременно цирково изкуство“, да научи механизмите му, да разбере посланията му, да преживее емоцията му. И всичко това от извора!
Въпреки обективните предизвикателства от всякакъв характер – здравен, обществен, финансов и прочее, Мини Арт Фест 10 ви кани не просто да споделим идеята за Съвременен цирк, а да я празнуваме на живо!
Очаквайте програмата и билетите скоро!

🤝Мини Арт Фест 10 е част от календара на културните събития на Столична община за 2020 г.
Фестивалът се организира с подкрепата на Столична община, Програма „Европа“, Френски институт, Италиански Културен институт, Програма „Театроскоп“ и Цирк „Иванов“.

🎭🎶🎪През годините българската публика е имала наистина редки възможности да се докосне до Съвременния цирк и това обикновено е било в контекста на съвременните театър и танц, посредством фестивалните формати „One Dance Week” в Пловдив и „World Theatre” в София. Сега обаче за това отново ще се погрижи Мини Арт, като публиката ще може да надникне символично, но и същностно, в цирковите дворове на Франция и Италия с гастролиращите международни артисти, които са част от каймака на Световния съвременен цирк.
Програма MAF10 2-4 октомври
📌Фестивалът започва в петък, 2 октомври, с представлението на френския артист Пол Кийтън „Фрийкове“ („Freaks”), основано на движение, манипулация на предмети и магия, и фотографска изложба на ексцентрични костюми и съответен пърформанс – „Дрехи за трансцедентност“ („Clothes for Transcendence“). Футуристичната и дори пост-апокалиптична и пост-пънк концепция е на британския артист Николас Макартър, а снимките - на българина и основен двигател на Мини Арт Фест Гео Калев. Ще преживеем стила и естетиката на отхвърлените и самотните, обитаващи изоставени фабрики, блатисти виадукти и маргинални депа. Фотографиите ще могат да бъдат разглеждани през цялото време на фестивала.
📌В събота ще гледаме 2 представления – българско и италианско. Първо, родното име Ashton Ka ще представи атракцията на живата статуя, а след това италианското дуо Masawa ще впечатли зрителите с шоуто си „V.O.G.O.T.”, което стъпва на сетивната връзка между мъжа и жената като предизвикателство, приключение и богатство на човешкото общуване.
📌В неделната вечер е кулминацията на Мини Арт Фест 10 с гвоздея в програмата - представлението „Instable” на „Les hommes penches” от Франция, което проблематизира ранимото битие на артиста и поета, самоизграждащ се сред заобикалящия го прозаичен свят. В момента представлението прави турне из Балканите, като една от спирките му е именно България и Мини Арт Фест. Разбира се, в последната вечер ще бъде връчена и голямата награда на фестивала – Златна мравка.
🎶Ще има и съпътстваща разнообразна музикална програма с концерти на импровизатора от „СътвориМи“ Konstantin Kuchev, Mihaela Mártinn, The Bedlam Club и DJ Africando.

🍔🍟🥙 🍩🧇🥞🥐🥤🍻🍹Ще се насладим на напитки и кулинарни специалитети от Burgers on the Road, Lolly - Sweet Bar Caravan и Freeride Kitchen

Фестивални работилници (workshops)
🎪🤸🤹
Unicycling - Sofia Unicycle Club
Акро йога - Акро йога София
Балансиране със стъкло - Duo "Sense"
Циркова площадка - Мини арт фондация
Стойка на ръка - Галина Рьом-Ройбек
Жонглиране - Димитър Германов

Една от най-вълнуващите части на Mini Art Festival е възможността да участвате в работилници с местни и международни художници.
Някои работилници са с безплатен вход, други са с малка такса за участие.
Във всички работилници ще има лесен достъп до дезинфекция, ръкавици и вода.
Прочетете повече за всички семинари на miniartfest.com
🎫 Билети в мрежата на EVENTIM.bg

👇
ENGLISH
🎉🐜🎪Mini Art Fest, the unique festival for Contemporary Circus in Sofia
returns with its Anniversary edition celebrating 10 years
from October 2-18 in the circus tent of “Circus Ivanov", with the beautiful festival venue at South Park 2/ Hilton Park in Sofia.
🎭🎶🎪As the last year's edition of the festival was a gift for the children of Sofia, now the event will be for literally everyone, with an emphasis on the city man who wants and immerses himself in the atmosphere of mystery called "contemporary circus art”, to learn its mechanisms, to understand its messages, to experience its emotion.
Despite the objective challenges of all kinds - health, social, financial, etc., Mini Art Fest 10 invites you not just to share the idea of contemporary circus, but to celebrate it live!

🤝Mini Art Fest 10 is part of the calendar of cultural events of Sofia Municipality for 2020.
The festival is organized with the support of Sofia Municipality - Program Europe, The French Institute in Sofia, The French Embassy in Sofia, Italian Cultural Institute in Sofia, Teatroskop - regional program for contemporary performing arts and Circus Ivanov.

✨Over the years, the Bulgarian audience has had really rare opportunities to get in touch with contemporary circus and this has usually been in the context of contemporary theater and dance festivals/events. Now, however, Mini Art will take care of this again, and the audience will be able to peek symbolically, but also in essence, in the circus courtyards of France and Italy with touring international artists who are part of the cream of the world contemporary circus.
📌The festival begins on Friday, October 2, with the performance "Freaks" by the French artist Paul Keaton, based on movements, manipulation of objects and magic.
Photographic exhibition of eccentric costumes and a corresponding performance "Clothes for Transcendence". The futuristic and even post-apocalyptic and post-punk concept belongs to the British artist Nicholas MacArthur, and the photos - to the Bulgarian Photographer Geo Kalev. We will experience the style and aesthetics of the abandoned and lonely, inhabiting abandoned factories, swampy viaducts and marginal landfills. The photos will be on view throughout the festival.
📌On Saturday we will watch 2 performances - Bulgarian and Italian.
First, the native name the artist Ashton Ka will present the attraction of the living statue, and in the evening the Italian company Duo Masawa - Hand-to-Hand acrobats will impress the audience with their show "V.O.G.O.T", which is based on the sensory connection between man and woman as a challenge, adventure and wealth of human communication.
📌On Sunday night, the culmination of Mini Art Fest 10 with the highlight in the program is the performance "Unstable" by "Les Hommes Penches" from France, which problematizes the vulnerable life of the artist and poet, self-building in the surrounding prosaic world. Currently, the show is touring the Balkans, and one of its stops is Bulgaria and Mini Art Fest.
Of course, on the last night the prize of the festival - Golden Ant will be awarded.

🎶There will also be an accompanying diverse music program with concerts by
The band The Bedlam Club
improviser from "Create Me" by Konstantin Kuchev,
The singer Mihaela Mártin,
The musician, producer and composer Ivan Shopov with his new music project -TRIGAIDA and DJ Africando.

🍔🍟🥙 🍩🧇🥞🥐🥤🍻🍹 We will enjoy drinks and culinary specialties over the whole weekend from Burgers on The Road and
Lolly - Sweet Bar Caravan.
🎫Tickets through EVENTIM.bg

Festival Workshops
🎪🤸🤹
Unicycling - Sofia Unicycle Club
Acro Yoga - Acro Yoga Sofia
Glass balancing - Duo "Sense"
Circus Playground - Mini Art Foundation
Handstand - Galina Ryom-Røjbek
Juggling - Dimitar Germanov

Another exciting part of the Mini Art Festival is the opportunity to participate in workshops with local and international artists.
Some workshops are with free entrance some are with a small participation fee.
At all workshops there will be easy access to disinfection, gloves and water.
Read more about all the workshops at miniartfest.com

🎫Tickets through EVENTIM.bg

Местоположение на събитието

София, Южен парк 2

Вижте на картата

Тип на събитието

Платено

ЗАБЕЛЕЖКА: Прочетете описанието на събитието за допълнителна информация относно възможни ценови нива и/ли условия.

Записване за участие

Не е необходимо предварително записване за участие в събитието

Организатор

Мини Арт Фест

Контакти на организатора

+359897555484

miniartfest@gmail.com

Посетете страницата

Споделяне на събитието

ЗАБЕЛЕЖКА: Деца FUN не носи отговорност за достоверността или актуалността на информацията, показана на тази страница и не е страна във вашите отношения с организатора. За всички въпроси, свързани със събитието, се обръщайте към организатора, на посочените контакти. При данни за неактуална или подвеждаща информация, докладвайте събитието на нашия екип.

Вижте всички събития за деца в София

Организирате събитие за деца? Промотирайте го безплатно тук!